100_percent1

100 % fokus

När vi startade föreningen ville vi skapa så stor nytta för våra medlemmar som möjligt på så kort tid som möjligt. Men dels hade vi begränsat med resurser och dels hade vi ännu inga utomstående leverantörer.

Så flera av oss i styrelsen bestämde oss att förutom att vara medlemmar som betalat sedvanlig medlemsavgift blev vi även stödmedlemmar med våra respektive företag. Detta fyllde då två syfte: dels fick föreningen snabbt in lite extra pengar och dels kunden vi redan från dag ett erbjuda våra medlemmar rabatterade tjänster.

Ganska snabbt fyllde vi sedan på listan med externa leverantörer som erbjöd våra medlemmar väl tilltagna rabatter och att vi fanns med i listan över leverantörer spelade mindre och mindre roll. Idag blev vi uppmärksammade på att detta sågs med oblida ögon. Det ifrågasattes om vi då kunde ge våra medlemmar och deras behov vårt fulla fokus eller om vi var alltför affärsinriktade på att själva tjäna pengar.

Jag försäkrar att vår avsikt aldrig har varit att tjäna pengar på våra medlemmar, det hade varit väldigt kortsiktigt av oss. Vi jobbar upp en förening som ämnar att skapa en bättre egenutgivarmarknad för våra medlemmar och det är det vi är fokuserade på.

Vår respons var självklart att genast ta bort våra egna erbjudande ur leverantörsregistret. Så nu finns ingen från styrelsen i registret längre och sanningen att säga borde vi tagit bort oss för ett tag sedan när listan började fyllas med andra leverantörer. Vi rättade det felet idag.

Så vi har hela tiden haft 100 % fokus på våra medlemmars behov och det har vi naturligtvis även i fortsättningen.

Torsten Larsson

Ordförande
Bokutgivaresällskapet Seriff

No comments yet.

Kommentera

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se