Ingrid Ling Oscarsson

Jag har solen i ansiktet så jag hör inte vad du säger

 

ISBN : 9789186409029

Förlag : Nomen förlag/ Books on demand Visby

Författare : Ingrid Oscarsson Ling

Illustratör : Ingrid Oscarsson Ling

E-post : ingridoling@gmail.com

Förlagets hemsida

Hitta Bästa pris

Produktbeskrivning

Boken om praktisk kommunikation i din vardag, är en oumbärlig och lätt läst bok för dig som vill utveckla din förmåga att samtala med mer än bara det uttalade ordet.

Vi säger mer än 70 % till varandra utan att använda ett enda ord i våra möten. Syftet med boken är att ge dig en inspirationskälla och större möjligheter till att lättare mötas och må bra i vår vardag.

Du får dessutom bättre möjligheter att kommunicera med t.ex. personer med demenssjukdom, någon som är i kris, och bättre mångkulturella möten.

Mer information

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se