Ingrid Oscarsson Ling

Olikhetens resurser

 

ISBN : 9789174653946

Förlag : Nomen förlag/ Books on demand Visby

Författare : Ingrid Oscarsson Ling

Illustratör : Ingrid Oscarsson Ling

E-post : ingridoling@gmail.com

Förlagets hemsida

Hitta Bästa pris

Produktbeskrivning

En lätt läst bok, för att ge Dig mer och fler givande, kreativa, roligare, mångkulturella möten. Den ger möjlighet att bygga mångkulturella broar, för interkulturell kommunikation. Man får också möjlighet att fundera över den svenska kulturen och vårt sätt att kommunicera samt ”höra” olika röster av nysvenskar från världens alla hörn.

Syftet med boken är att istället för rädsla och en känsla av okunskap i mötet med individer från främmande kulturer, ge dig trygghet. Och att se möjligheter istället för hinder. Vilket gör tillvaron lättare, mer berikande i vår globaliserade tillvaro.

Mer information

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se