gutenberg

Egenutgivning har alltid varit en del av bokbranschen

Lars Rambe från HOI deltog i en paneldebatt om egenutgivning på Stockholms universitet i veckan som gått.
Vill du läsa hela blogginlägget så gå till Lars Rambes blogg.

”Det blev en intressant och mångfacetterad diskussion mellan Annina Rabe (litteraturkritiker SvD), Gunnar Ardelius (ordförande Författarförbundet), Thomas Götselius (Kulturrådet), Jonas Lennermo (Publit), Peter Norrman (Vulkan), Johan Svedjedal (professor i litteraturhistoria Uppsala) och undertecknad.

Johan Svedjedal höll ett inledningsanförande som klart belyste att egenutgivning har varit en konstant del av den litterära kartan. Många av de stora klassiska svenska författarna pendlade mellan traditionellt förlag och egenutgivning, till exempel Carl Jonas Love Almquist. När förlagsstrukturen som vi känner den idag bland de traditionella förlagen hade satt sig så fortsatte likväl egenutgivning att vara en faktor. Särskilt intressant tyckte jag att det var att höra om Andelsförlaget och Allmogeförlaget som arbetade med affärmodeller som delvis påminner om Hoi-modellen. Få saker är helt nya under solen.

I min paneldiskussion med Annina Rabe kunde jag presentera några av styrkorna som jag ser i egenutgivning, men även belysa riskerna inklusive detta att inte bli tagen på allvar av bokhandlare såväl som recensenter. Annina konstaterade att utrymmet för litteraturkritik i dagspressen verkar minska hela tiden och att hon inte på något sätt egentligen kan styra vilka titlar hon får recensera. Hon höll med om att det finns en uppenbar risk att tidningarna missar bra litteratur enbart på grund av att avsändaren inte är känd. Jag framhöll samtidigt att det nu finns många andra som gärna recenserar böcker som till exempel alla bokbloggare. Anninas inställning till bloggarna kan kanske beskrivas som försiktigt positiv. Att många vill ta plats i den litterära diskussionen är sunt och värdefullt, men det väcker förstås en del frågor kring hur man fastställer vilka professionella krav som kan ställas på en litteraturkritiker menade hon. Detta med att värna om kvaliteten på såväl böckerna som yrkesförmågan hos dem som arbetar med bokutgivning var ett återkommande tema genom hela seminariet.

Diskussionen mellan Publit-Jonas och Vulkan-Peter haltade en aning eftersom Publit så tydligt inte ser sig som ett förlag i någon bemärkelse utan enbart som en distributionsplattform öppen för alla, stor eller liten. Vi fick egentligen aldrig höra så mycket om Vulkans erbjudande annat än att det finns lite olika tilläggstjänster för den som så önskar. Kvalitetssäkring verkar däremot inte vara något man ser som betydelsefullt utan mer en tjänst som köps per timme. Jag tror att seminariet förde med sig att ingen åskådare  längre tror att Vulkans och Hoi:s erbjudanden har särskilt mycket gemensamt. Istället kan man nog konstatera att våra erbjudanden till Sveriges författare i huvudsak kompletterar varandra.”

No comments yet.

Kommentera

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se