Bokutgivaresällskapet Seriff

Att ge ut böcker på egen hand, det vill säga utan hjälp från traditionella förlag, är en spännande och rolig verksamhet. Som egenutgivare har du full kontroll över hela din utgivningsprocess och väljer själv vilka delar du vill ägna dig åt och vilka du vill få hjälp med av andra.

Som egenutgivare är det dock skönt att ha lite stöd. Vare sig det gäller val av leverantör eller tips till din baksidestext är det en trygghet att ha likasinnade utgivare att tillgå. Framförallt är det väldigt skönt att konkret kunna få hjälp när det behövs.

Bokutgivaresällskapet Seriff bildades just för detta ändamål – att inte bara tillhandahålla en plattform för personliga möten egenutgivare emellan – utan framförallt för att främja medlemmarnas möjligheter att ge ut och marknadsföra sina egna böcker.

Som medlem i Seriff står du aldrig ensam. Tillsammans hjälps vi åt för att höja varandras böcker, vi förhandlar fram bra priser hos leverantörer, erbjuder medverkan på mässor, ordnar kurser och utbildning i egenutgivarefrågor, både online och ”på riktigt” och mycket mer därtill.

Seriff är alltså en förening med ett väldigt konkret mål – att ge din egenutgivning en rejäl skjuts!

Välkommen till bokutgivaresällskapet Seriff

Föreningen skall verka för att öka statusen på egenutgivna böcker. Föreningen skall verka för kvalitet på egenutgivna böcker. Föreningen skall ha samtal/relationer med bokhandelskedjorna för att skapa förutsättningar för egenutgivare i föreningen. Föreningen skall erbjuda olika möjligheter för medlemmarna att medverka på mässor. Föreningen skall öka synligheten för medlemmarnas böcker via hemsida och nyhetsbrev. Föreningen skall erbjuda en rad förmåner såsom exempelvis avtalspriser hos leverantörer.

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se