Bokrondellen

Luntmakargatan 45, Stockholm, Sverige
08-698 33 30

Bokrondellen är länken mellan förlag och bokhandel. I vår databas finns information från samtliga svenska förlag om deras utgivning, priser och lager. Det finns även omslagsbilder och texter om böckerna. Bokrondellen kompletterar förlagens uppgifter med ämnesord och klassificering. Vi förmedlar även order från bokhandeln men själva distributionen tar förlagen och deras distributörer hand om. Det är framför allt bokhandlare som använder Bokrondellen. Men även bibliotek och andra som behöver uppdaterad information om svensk utgivning har nytta av databasen. Vi har även till uppgift att skapa standarder för bokinformation i Sverige. Exempel på standarder kan vara filformat och definitioner av olika begrepp. Du kan läsa mera om vårt standardiseringsarbete under ”Standarder”. Bokrondellen HB startades 2004 och ägs gemensamt av Bonnierförlagen, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och Natur och Kultur. Meningen med verksamheten är att skapa en effektiv förmedling av bokinformation. Bokrondellen är tillgänglig på samma villkor för alla förlag och distributörer. Både små och stora förlag är välkomna.

Kontaktperson

Bokrondellen

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se