Booqla

Ledsnäcksgränd 8
0406664012 / 0767637873 (Mobile)

Booqla är ett webbaserat redigeringsverktyg för e-böcker. Med hjälp av Booqla kan du som författare eller förlag enkelt lägga upp din e-bok genom att antingen importera ett textdokument eller kapitel för kapitel klistra in innehållet i redigeraren. Det färdiga resultatet är en perfekt skapad e-bok i Epub vilket är det vanliga formatet samt Mobi vilket säljs genom Amazon. Med Booqla kan du även sälja dina böcker genom olika säljkanaler. Booqla är med andra ord det kompletta verktyget för mindre förlag och egenutgivare!

Medlemserbjudande

Som medlem i Seriff betalar du 300 kronor istället för 500 kronor för den första boken du skapar med hjälp av Booqla. Kontakta oss innan dess att du väljer att ladda ner din färdiga bok.

No results were found

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se