Dataläraren

Kaptensvägen, Södra Sandby, Sverige
0707-215800 / 0707-215800 (Mobile)

Dataläraren utbildar företag runt om i landet inom IT i ämnen som: Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Project, InDesign, Photoshop, Illustrator, WordPress och Retorik. Utbildningar utförs på samtliga nivåer.

Se datalärarens kurser som riktar sig till författare: http://datalararen.se/wordpress-for-forfattare/ http://datalararen.se/indesign-satt-din-bok/

Kontaktperson

Torsten Larsson

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se