Discemus Group

På Discemus Group ligger fokus på kulturfrämjande verksamheter. Vi kan erbjuda dig skrivarcoach- och lektörshjälp.

Medlemserbjudande

10% rabatt vid anlitande av lektör 15% rabatt vid anlitande av skrivarcoach. Ordinariepriser: - Skrivarcoach: 2000 kr inklusive moms per månad - Lektörsutlåtande på 3-4 sidor: 3000kr + 9 kr/sida om sidantalet överstiger 25 (inklusive moms).

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se