Publit

4.75 (2 reviews)
Pustegränd 7, Stockholm, Sverige

Publit för alla

Publit är utvecklat för att möta etablerade förlags behov, men våra tjänster är precis lika fördelaktiga att använda för alla som vill publicera, sprida och sälja böcker. Du kan till exempel låta oss tilldela ISBN-nummer om du inte har en egen serie.

Publit publicerar också dina böcker som eböcker

Men vi gör inte bara pappersböcker. Sedan starten 2008 har vi fått ett antal industriforskningsanslag, framför allt från Vinnova, för att utveckla Publit så att du som användare idag kan konvertera, distribuera och sälja eböcker lika enkelt som pappersböcker. Vi samarbetar med internationella Kobo och Overdrive för att hjälpa alla som använder Publit att nå ut med sina eböcker till ett så stort antal distributörer och återförsäljare som möjligt. Och antalet försäljningkanaler växer ständigt …

Kontaktperson

Publit

Stabil leverantör med smidig lösning
4.5

Tycker att publit levererar det de lovar och är en väldigt bra leverantör för korta serier eller backlist-böcker. De har en väldigt rak affärsmodell utan en massa krav på det ena eller andra. Det som drar ner betyget är att deras prismodell kan vara svår att förstå även om den är enkel att beräkna. Det känns ibland som att det inte blir något över om man har lite tjockare böcker.

Was this review helpful to you? Yes No
Mycket nöjd
5.0

Jag har publicerat en e-bok via Publit. Alla frågor jag hade besvarades. All hjälp jag behövde fick jag.

Was this review helpful to you? Yes No
Showing 2 results

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se