Rebecca Landmér

Nordenskiöldsgatan, Göteborg, Sverige
0737088750 / 0737088750 (Mobile)
  • Illustrationer till tidskrifter, manualer, läromedel, marknadsföring, bilderböcker för barn och vuxna, nyhetsartiklar, webben… – eller när helst en text behöver förstärkas med bild.
  • Grafisk form och originalarbete (tryckfärdiga original).
  • Webbdesign och -produktion.
No results were found

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se