Tina Back

Ästad 24, 43277 Tvååker

Tina Back är skribent, grafisk designer och tillverkar e-böcker. Hon studerande på Domens Konstskola och RMI Berghs. Hon utbildade sig i bokdesign och typografi på Hultenheims Scuola Antikva. Det finns även en fil. kand. i Statsvetenskap någonstans i bagaget.

Tina bor för närvarande utanför San Francisco. Hon har följt egenutgivningsvågen i USA med stort intresse och har själv givit ut böcker via Amazon KDP (e-böcker) och Createspace (POD som sedan säljs via Amazon m fl.).

Tina har även jobbat som konsult med rådgivning och tips för författare/utgivare intresserade av att ge ut på den amerikanska marknaden.

Kontaktperson

Tina Back

No results were found

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se