Mallar

Har du behov av mallar? Här samlar vi en del mallar du kan använda för ditt skrivande.

bokmallWord

Malldokument för att skriva ett bokmanus. Mallen innehåller formatmallar och instruktioner som underlättar ditt manusarbete men framförallt underlättar det för lektörer, redaktörer och sättare.

Mallen har Times som teckensnitt, 12 p som storlek, dubbelt radavstånd och b­­reda marginaler runt om för att ge plats åt anteckningar och kommentarer. Mellan stycken är det automatiskt ett extra avstånd på 12 p. Tryck alltså bara RETUR (Enter) en gång när du vill byta stycke. Vill du byta rad men inte stycke? Tryck SKIFT+RETUR. (För ny sida tryck CTRL+ENTER.)

För tankstreck (kallas också talstreckreplikstreckanföringsstreck eller pratminus) skriv 2015, och sedan ALT+X. (Det fungerar vanligtvis att skriva två bindestreck och mellanslag som sedan automatiskt byts ut mot talstreck när du fortsätter skriva)

Hämta mallen

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se