Medlem

Vem kan bli medlem?

En person som författat eller har för avsikt att författa en bok och har gett ut den, eller har för avsikt att ge ut den på egen hand, antingen via eget förlag eller via annan anlitad publiceringtjänst.

Medlemmar måste vara privatpersoner med verifierbara personuppgifter. Företag och förlag kan erbjudas stödmedlemsskap.

Avgift

Avgiften är borttagen. Det är gratis att bli medlem.

Bli medlem i Seriff

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se