Skapa EAN utifrån ditt ISBN

Här kan du generera en streckkod. Tjänsten används på eget initiativ. Vi kan inte garantera kvaliteten.

Fyll bara i fältet ”ISBN” och tryck på ”Skapa”. Då får du en bild i 300 dpi som har måtten 2,76 cm bredd gånger 1,73 cm höjd. Om du behöver ändra storleken bör det göras utan att proportionerna ändras. Testa alltid streckkoden innan den trycks.

Vill du ha en EAN-kod i EPS-format kan du istället använda http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator/

Bokutgivaresällskapet Seriff
c/o Torsten Larsson
Kaptensvägen 3
247 41 Södra Sandby

info@seriff.se